SNH48 Senbatsu General Election 2015 Results

Facebooktwittermail

Zhao Jiamin (SNH48)The SNH48 Senbatsu General Election 2015 for their 9th single were held on July 25.

The principle of the senbatsu elections is that fans vote for their favorite members. The ballots were included in SNH48’s previous single (Manatsu no Sounds Good).

Here are the results :

UNDERGIRLS:

32. Meng Yue (NII) – 8218
31. Xu Han (HII) – 8415.1
30. Hao Wanqing (HII) – 8523.8
29. Li Duoduo (HII) – 8590.1
28. Tang Anqi (NII) – 9015.2
27. Liu Peixin (HII) – 9023.6
26. Qian Beiting (SII)- 9407.6
25. Liu Jiongran (HII) – 9718.4
24. Chen Si (S2) – 9811.7
23. Song Xinran (X) – 10179.2
22.Chen Guanhui (S2) – 10897
21. Jiang Yun (S2) – 11174.1
20. Xu Jiaqi (S2) – 14351.7
19. Shao Xuecong (X) – 15874.3
18. Gong Shiqi (N2) – 16047.3
17. Lin Siyi (N2) – 16050.5 (CENTER UG)

SENBATSU:

16. Kong Xiaoyin (S2) – 17658.9
15. Dai Meng (s2) – 17097.3
14. Qiu Xinyi (S2) – 20078.3
13. Mo Han (S2) – 20201.7
12. Feng Xinduo (N2) – 22208.7
11. Zhao Yue (N2) – 22245
10. Lu Ting (N2) – 25.669.2
9. Zeng Yanfen (N2) – 25861.1
8. Yi Jiaai (N2) – 30004.8
7. Li Yuqi (S2) – 31215.9
6. Wan Lina (N2) – 31608.3
5. Zhang Yuge (S2) – 32306
4. Huang Tingting (N2) – 35189
3. Li Yitong (N2) – 47134.5
2. Ju JingYi (NII) – 64785.5

CENTER

1. Zhao Jiamin (SII) – 74393

Wu ZheWan was the winner last year. As a result, she was the center of the single USA.

TOP 3 :

3rd:

Li Yitong (SNH48)

2nd

Ju JingYi (SNH48)

And the winner :

Zhao Jiamin (SNH48)

Zhao Jiamin - SNH48 General Elections 2015

Facebooktwittermail